Uklidíme-to za Vás...

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů podle předpisů. Abyste věděli, jak s osobními údaji pracujeme, zveřejnili jsme si pro vás tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“), které si prosím prostudujte. Tyto Zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a najdete v nich informace, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi nakládáme a jak dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak našich klientů, zákazníků a dodavatelů, tak i všech ostatních uživatelů webových stránek www.veacom.cz („Web“).

Kontaktní údaje. Zastihnete nás na uklidime-to@email.cz, na telefonním čísle + 420 605 966 975 nebo na adrese Vít. Nezvala 755, Kladno.

Rozsah zpracování údajů. Jakékoliv osobní údaje vždy zpracováváme v co nejmenším rozsahu. Někdy je ale jejich zpracování nevyhnutelné, třeba pokud využíváte služeb na našem Webu.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje a které to jsou?

Vaše osobní údaje zpracováváme podle toho, jaký spolu máme vztah. Záleží na tom, zda jste s námi uzavřeli smlouvu jako náš zákazník nebo dodavatel, anebo si jen procházíte náš web bez toho, abychom mezi sebou měli jakýkoliv vztah.

  1. Pokud si procházíte naše stránky, zpracováváme tyto vaše osobní údaje:
  • Kontaktní údaje. Ty využíváme, abychom vás mohli kontaktovat, pokud bude třeba. Patří mezi ně telefon a e-mailová adresa, pokud je při komunikaci s námi zadáte.
  • Informace z naší komunikace. V tomto případě jde hlavně o informace uvedené v kontaktním formuláři a naší další komunikaci.
  • Cookies. Pro chod a fungování Webu využíváme cookies, o kterých se dočtete dále níže.

Automatizované zpracování. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat s využitím automatizovaného individuálního zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Komu vaše osobní údaje předáme?

Pro efektivní fungování našich služeb spolupracujeme s některými dodavateli, kterým vaše údaje můžeme předávat. Naši dodavatelé služeb se pak stávají zpracovateli vašich osobních údajů. Jsou ale oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje jen v tom rozsahu, ve kterém si to s nimi dohodneme.

Vaše osobní údaje předáváme následujícím subjektům: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu).

Pokud by vás zajímalo, které subjekty to aktuálně jsou, ozvěte se nám na výše uvedené kontakty.

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Jaká máte práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte také následující práva:

  • Máte právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail info@veacom.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.
  • Máte právo získat od nás potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a informace, o jaké osobní údaje se jedná.
  • Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.
  • Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Za určitých podmínek máte i právo na přenos vašich osobních údajů k jinému správci.
  • Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, uoou.cz, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak pracujeme s cookies?

Pro správné fungování Webu využíváme cookies. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které Web odešle do vašeho prohlížeče. Umožňuje nám zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Cookies rozdělujeme na nezbytné a analytické.

Nezbytné cookies jsou potřebné pro to, aby Web běžel správně. Pro použití těchto cookies nevyžadujeme vás souhlas. Je to náš oprávněný zájem na tom, aby Web běžel v pořádku. Jejich použití si můžete nastavit při prvním vstupu na Web v cookies liště. Pokud ale tyto cookies odmítnete, Web se vám nemusí zobrazovat správně a jeho procházení nemusí být stejný zážitek, jako jste zvyklí.